HOME  /  NEWS & EVENT
เปิดมุมมองที่ปรึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนเมธาพัฒน์ ดร.นันทพร กมลสุทธิไพจิตร

ADD BY : Metapaht School . DATE : 13 February 2018

ความรู้ และ การเรียนรู้ มีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่มีเส้นบางๆที่เรียกว่า ความสนุก ที่ทำให้การได้รับความรู้นั้นมากลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเสมอไป วันนี้โรงเรียนเมธาพัฒน์ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ คุณนัน หรือ ดร. นันทพร กมลสุทธิไพจิตร ที่ปรึกษาของโรงเรียนเมธาพัฒน์ ที่จะมาบอกความลับแห่งความสำเร็จด้านการศึกษา ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการท่องจำ